Est   Eng   Rus   Lat   Ger   Lit
  l   Sisukaart  

 
  Lepingud / Blanketid
  Interneti tellimissüsteem
  Registreerimisvorm
  Sisukaart
  Uudised
  Uudised laiast maailmast
  Arhiiv
  Partnerid
  Ettevõttest
  Meie töötajad
  Kontakt/rekvisiidid
  Hellini retseptiteenus
  Pildigalerii
  Tingimused
  Andmekaitse
  Põhikiri
 

EL: komisjon ootab suurt teraviljasaaki

ELi komisjoni uute prognooside kohaselt on 2008. aasta teraviljasaak varasematest hinnangutest suurem. Käesoleval ajal on saak hinnanguliselt 295,05 miljonit tonni, see on ligikaudu
37 miljonit tonni enam kui eelmisel aastal ja ületab maikuus esitatud hinnangut 1,9 miljoni tonni võrra.

Bonnis asuv turu- ja hinnauuringukeskus teatab, et ainuüksi nisu osas prognoosivad ELi eksperdid tootmise kasvu 18,7 miljoni tonni võrra, võttes aluseks külvipinna ligikaudu kuueprotsendise suurendamise ja saagi kasvu hinnanguliselt kümne protsendi võrra eelmise aastaga võrreldes. Brüssel ootab peaaegu kõikide Lääne-Euroopa tootjamaade osas nisutoodangu jõulist suurenemist. Nii ootab näiteks Prantsusmaa 21 %-st kasvu, Saksamaa ja Itaalia 11 %-st ja Suurbritannia 20 %-st kasvu. Ka teiste teraviljaliikide, näiteks rukki, kõva nisu, odra ja maisi osas on prognoosid enamikus liikmesriikides positiivsed.

Turu- ja hinnauuringukeskuse andmetel on teraviljatoodangu kasvunäitajad Lõuna-Euroopas märkimisväärselt suured. Brüssel ootab teraviljatoodangu suurenemist Ungaris ligikaudu 60 % võrra, Bulgaarias 80 % ja Rumeenias isegi 120 % võrra eelmise aasta põuast tingitud kehvade näitajatega võrreldes. 

EL: saagiprognoosid    
  2007 2008
Nisu 111,88 mln t 130,59 mln t
Kõvanisu 8,21 mln t 9,27 mln t
Oder 57,69 mln t 63,47 mln t
Rukis 7,62 mln t 8,57 mnl t
Kaer 8,77 mln t 8,77 mln t
Tritikale 9,64 mln t 9,64 mln t
Mais 48,17 mln t 58,29 mln t
Kokku (allikas: EL) 258,21 mln t 295,05 mln t

backnetz.eu vahendusel

by HansaNet