Otse sisu juurde

Balt-Hellin AS

Vinkli 17
50411 Tartu, Eesti

+372 744 9400
hellin@hellin.ee

Esindaja:
Ave Roomets


Registrikood: 10124134
KMKR-registrikood: EE100019904
GLN: 4747073000006

Swedbank IBAN:
EE80 2200 2210 0512 1569


Balt-Hellin SIA

Bukaišu 3,
LV-1004 Rīga, Läti

+371 6778 1301
hellin@hellin.lv

Esindaja:
Ave Roomets


Registrikood: 40003413833
KMKR-registrikood: LV40003413833

Swedbank IBAN:
LV23 HABA 0001 4080 37745


Autoriõigus:

Copyright 2022 BALT-HELLIN AS (edaspidi ka “BALT-HELLIN”). Kõik õigused kaitstud.

Kogu sisu (tekstid, pildid, joonised, failid, graafilised kujutised, juhised jt) sellel BALT-HELLINi internetileheküljel on kaitstud omandiõigusega ja teiste omandikaitseseadustega. See õiguslik kaitse kehtib ka andmebaaside ja teiste seesuguste objektide suhtes. Selle internetilehekülje sisu võib kasutada ainult nimetatud otstarbekohaseks kuvamiseks internetis. Selle internetilehekülje andmeid ei tohi väljaspool seaduslikku kasutamist ja omandiõigusega sätestatud juhtumeid ilma BALT-HELLINi eelneva kirjaliku loata mingil kujul paljundada, edasi anda, taaskasutada, salvestada, muuta, levitada, kasutada või muul moel kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Leheküljel võib esineda omandiõiguse ja teiste seadustega kaitstud elemente, millele kehtib kolmandate isikute omandiõigus ja mis on vastavalt nende isikute suhtes omandiõigusega kaitstud.


Andmekaitse

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][gusta_section vc_id=”el-376743001635a73c2dd28d” section=”10198″][gusta_section vc_id=”el-872710650638f48646ec30″ section=”11092″][/vc_column][/vc_row]